Wstęp Nagłówek i Paragraf HTML

Jak zapewne zauważyliście w lekcji 1 (Html, Head, Body) dodaliśmy tekst do strony, jednak nie umieściliśmy go w żadnym elemencie html. Tekst i tak został wyświetlony na naszej stronie. Umieszczanie tekstu w specjalnych elementach html przeznaczonych do tekstu nie jest konieczne, aby został on wyświetlony na stronie internetowej. Więc po co nam są potrzebne te elementy?

Elementy te służą do porządkowania strony i formatowania treści. Umieszczenie tekstu pomiędzy tymi znacznikami może informować przeglądarkę o tym, że to jest nagłówek tekstu, a to jego akapit. Wtedy przeglądarka wyświetli nam ten tekst w sposób rozpoznawalny przez Nas. I tak nagłówek pewnie pokaże się na ekranie naszego monitora jako pogrubiony tekst pisany dużą czcionką, a akapit być może będzie wyjustowany i pisany czcionką odpowiednią do czytania długich bloków tekstowych.

W tej lekcji poznamy nagłówki <h1><h6> oraz akapity <p>, a także proste sposoby formatowania tekstu używając wyłącznie elementów html.