Zagnieżdżanie Listy HTML

Zagnieżdżanie list HTML

A gdybyśmy tak chcieli dany punkt listy rozwinąć i uzupełnić go o kolejne podpunkty, to jak możemy to osiągnąć? W tym celu musimy zawrzeć jedną listę w drugiej, czynność ta nazywana jest zagnieżdżaniem.

Ale jak to zawrzeć jedną w drugiej, w którym miejscu byśmy ją zawierali? Kolejną listę dodajemy do elementu listy, który ma być rozwinięty i wtedy dany element listy staje się głównym punktem, a lista z zagnieżdżonymi elementami staje się jego podpunktami.

<ol>
 <li>element listy</li>
 <li>element listy
  <ol>
   <li>element listy zagnieżdżonej</li>
   <li>element listy zagnieżdżonej</li>
  </ol>
 </li>
</ol>
 1. element listy
 2. element listy
  1. element listy zagnieżdżonej
  2. element listy zagnieżdżonej

Tytułem danej listy zagnieżdżonej staje się tekst elementu listy, w którym jest ona zagnieżdżona.

Zagnieżdżać możemy wszystkie rodzaje list, mało tego możemy je łączyć ze sobą.

<ol>
 <li>element listy</li>
 <li>element listy
  <ul>
   <li>element listy zagnieżdżonej</li>
   <li>element listy zagnieżdżonej</li>
  </ul>
 </li>
</ol>
 1. element listy
 2. element listy
  • element listy zagnieżdżonej
  • element listy zagnieżdżonej