Zasoby Strony Internetowej

Zasoby Strony Internetowej

Pliki zewnętrzne

W folderze głównym umieszczamy również zasoby strony internetowej, czyli tzw. pliki zewnętrzne, pliki dołączane do strony internetowej. Mogą to być pliki multimedialne filmy, grafika, zdjęcia, a także pliki w innych językach, np. CSS, PHP, JavaScript. Poszczególne typy plików pliki staramy się trzymać w oddzielnych folderach, tak żebyśmy mieli do nich łatwy dostęp. Jak zazwyczaj staramy się utrzymywać angielską nomenklaturę. Przykładowe nazwy dla folderów.

  • img (ang. images) grafika, zdjęcia, ikony
  • video – filmy
  • css – pliki z językiem css
  • js – pliki z jęcykiem JavaScript
  • php – pliki z językiem PHP