Zmniejszenie Tekstu HTML

Zmniejszenie Tekstu HTML

<small>

Element <small> (ang. mały) zmniejsza czcionkę o jeden rozmiar. Możemy go wielokrotnie zagnieżdżać, aż do najmniejszego rozmiaru czcionki przeglądarki.

<p>Ten wyraz jest pomniejszony
<small>raz, <small>dwa, <small>trzy</small></small></small> razy</p>
Ten wyraz jest pomniejszony raz, dwa, trzy razy