Znacznik BODY

Znacznik Body

<body>

Ustawienia strony trafiają do sekcji wyznaczonej przez element <head>,  natomiast treść strony internetowej, czyli wszystko to co zostanie wyświetlone na ekranie musi znaleźć się w elemencie <body> (ang. ciało strony, dokumentu).

Pomiędzy znacznikami <body> oraz </body> lokujemy wszystkie informacje, które chcielibyśmy umieścić na stronie. Zaktualizujmy teraz nasz dokument o nowy znacznik.

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>