Znacznik HEAD

Znacznik HEAD

<head>

Oznaczyliśmy już miejsce, w którym będziemy używać języka html, teraz czas na ustawienia dokumentu html, a mianowicie element <head> (ang. głowa,  sekcja nagłówkowa). Element head opisuje ustawienia dokumentu html.

Pomiędzy znacznikami <head> i </head> zamieszcza się informacje m.in o rodzaju języka, którym będziemy się posługiwać (polski, angielski, itd.).

Element head jest elementem języka html, dlatego umieścimy go pomiędzy znacznikami html. W takiej sytuacji mówimy o tym, że znacznik <html> jest rodzicem znacznika <head> i w drugą stronę, że ten ostatni jest dzieckiem tego pierwszego.

<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
      </head>
</html>