Znacznik HTML

Znacznik HTML

<html>

Po deklaracji rodzaju dokumentu, czas na deklarację języka, w którym dokument zostanie napisany. Deklaracji języka html dokonujemy znacznikiem <html>. Dodamy teraz ten znacznik, pod znacznikiem deklaracji dokumentu.

<!DOCTYPE html>
<html>
 
</html>

Zapis ten oznacza, że pomiędzy znacznikiem otwarcia <html>, a zamknięcia </html> używany jest język html. Zwyczajowo znaczniki zamknięcia umieszczamy na nowej linii, w celu zwiększenia czytelności kodu przez człowieka (dla przeglądarki jest to nieistotne).