Fieldset Legend HTML

Fieldset i Legend – grupowanie input’ów

<fieldset> i <legend>

Podobne elementy służące do wprowadzania danych można pogrupować za pomocą elementu <fieldset> (ang. field set – zbiór pól). Element ten, nie tylko semantycznie pogrupuje te pola, ale również doda ramkę dookoła. Grupę tą można opisać za pomocą legendy, dosłownie za pomocą elementu <legend>.

<fieldset>
 <legend>Dane personalne</legend>
 <label>Imię <input type="text"></label>
 <label>Nazwisko <input type="text"></label>
</fieldset>
Dane personalne