Lista HTML

Do grupowania treści w html’u używamy list. Listy w języku html są zbliżone do tych list, których używamy na co dzień, zapisując np. listę zakupów. Dane umieszczane w listach są wypunktowane i mogą być uporządkowane, bądź luźno wymienione. Ten podział ma również odzwierciedlenie w podziale tych list.

Menu po prawej stronie

Menu po prawej stronie wskazuje scieżkę lekcji. Korzystajcie z niego i przechodźcie po kolei od góry do dołu.