Lista Definicji HTML

Lista definicji HTML

<dl>

Trzecim (i ostatnim) rodzajem listy jest lista definicji, albo definicyjna. Zapisujemy ją znacznikiem <dl> (ang. definition list). Lista ta oprócz nazwy różni się trochę od poprzednich list. W tej liście do danego pojęcia przypisujemy określoną definicję (stąd nazwa), tak jakbyśmy pisali słownik.

<dl>
 <dt>How2html</dt>
 <dd>Serwis poświęcony nauce języka Html</dd>
</dl>
How2html
Serwis poświęcony nauce języka Html.

Elementy listy definicyjnej HTML

<dt> <dd>

Poszczególnymi elementami listy nie są już (tak jak w listach poprzednich) elementy <li>.  Zostały one niejako zastąpione dwoma nowymi elementami:

 • <dt>  definition term (pojęcie)
 • <dd> definition description (definicja, opis pojęcia)

Najpierw podajemy nazwę pojęcia posługując się elementem <dt>, a następnie opisujemy to pojęcie w elemencie <dd>.

<dl>
 <dt>How2html</dt>
 <dd>Serwis poświęcony nauce języka Html</dd>
</dl>
How2html
Serwis poświęcony nauce języka Html.

W jednej liście możemy zmieścić wiele pojęć.

<dl>
 <dt>Html</dt>
 <dd>Język opisu stron internetowych</dd>
 <dt>How2html</dt>
 <dd>Serwis poświęcony nauce języka Html</dd>
</dl>
Html
Język opisu stron internetowych.
How2html
Serwis poświęcony nauce języka Html.

Do jednej definicji możemy dodać więcej pojęć.

<dl>
 <dt>Lista nieuporządkowana</dt>
 <dt>Lista uporządkowana</dt>
 <dt>Lista definicyjna</dt>
 <dd>Lista języka Html.</dd>
</dl>
Lista nieuporządkowana
Lista uporządkowana
Lista definicyjna
Lista języka Html.

Jednemu pojęciu możemy również przypisać wiele znaczeń.

<dl>
 <dt>Lista nieuporządkowana</dt>
 <dd>Lista języka Html.</dd>
 <dd>Najczęściej wykorzystywany rodzaj listy Html.</dd>
</dl>
Lista nieuporządkowana
Lista języka Html.
Najczęściej wykorzystywany rodzaj listy Html.

Jak widzicie lista definicyjna jest dość szczególnym rodzajem listy w języku Html, dlatego też jej wykorzystanie nie należy do najczęstszych. Zdecydowanie częściej będziemy używać listy <ul>, znacznie rzadziej listy <ol>, a już tylko czasami listy <dl>, no chyba, że ktoś akurat pisze encyklopedię w Html. Wymieńmy wszystkie listy w jednym miejscu, żeby łatwiej było je zapamiętać.

 • <ul> unordered list (lista nieuporządkowana)
 • <ol> ordered list (lista uporządkowana)
 • <dl> definition list (lista definicyjna)