Podsumowanie Lista HTML

Podsumowanie Lista HTML

Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy trzy rodzaje list html nieuporządkowaną, uporządkowaną oraz definicyjną. Umiemy już grupować dane i dodawać je do odpowiedniego rodzaju listy. Zagnieżdżanie list też nie jest już dla nas problemem. Wiemy też jakiego elementu html użyć, do skomponowania menu. Myślę, że możemy już spokojnie odhaczyć listy z naszej listy…