HTML <li> Znacznik

 • list item - element listy. Podpunkt listy używany w listach
   (uporządkowanych) oraz
    (nieuporządkowanych). Nie powinien występować samodzielnie.

    Element Listy

   • list item
    1. element listy uporządkowanej
    • element listy nieuporządkowanej
    1. element listy uporządkowanej
    • element listy nieuporządkowanej

    Chcesz wiedzieć więcej?

    Lekcja 5: Lista HTML