Rowspan – Łączenie Wierszami

Łączenie Komórek Wierszami (w pionie)

rowspan

Rozpiętość komórek możemy podawać nie tylko w poziomie, ale również w pionie, łącząc kolejne wiersze. W tym celu posłużymy się atrybutem rowspan (ang. row span – rozpiętość wierszowa komórki). Atrybut ten działa analogicznie do poprzedniego, tylko tym razem zwiększając rozpiętość komórki w pionie.

1. Przykład z zastosowaniem atrybutu rowspan

<table>
 <tr>
  <th></th>
  <th>Rodzaj</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>Sharknado</th>
  <td rowspan="3">Horror</td>
 </tr>
 <tr>
  <th>Shartopussy</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>Piranha 3DD</th>
 </tr>
</table>
Rodzaj
Sharknado Horror
Shartopussy
Piranha 3DD

2. Przykład z zastosowaniem atrybutu rowspan i scope

<table>
 <tr>
  <th></th>
  <th scope="col">Rodzaj</th>
  <th scope="col">Główny bohater</th>
  <th scope="col">Krótki opis</th>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Sharknado</th>
  <td rowspan="3">Horror</td>
  <td>Rekin</td>
  <td>Wirujące szczęki</td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Sharktopussy</th>
  <td>Zmutowany rekin</td>
  <td>Macki, dużo macek</td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Piranha 3DD</th>
  <td>Pirania</td>
  <td>Ostre rwanie</td>
 </tr>
 </table>
Rodzaj Główny bohater Krótki opis
Sharknado Horror Rekin Wirujące szczęki
Sharktopussy Zmutowany rekin Macki, dużo macek
Piranha 3DD Pirania Ostre rwanie