Link HTML

Link HTML

Skrócona nazwa link (ang. łącze, połączenie) pochodzi od ang. hyperlink (ang. hiperłącze). Linki zwane są również odsyłaczami lub odwołaniami do różnych miejsc w sieci. To one sprawiają, że internet jest zbiorem połączonych ze sobą dokumentów, występujących najczęściej w postaci stron internetowych.

Linki możemy podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Linki wewnętrzne mają również dwojaki podział, na linki prowadzące do:

Linki zewnętrzne zaś, prowadzą na strony tzw. zewnętrzne, tzn. znajdujące się na innych domenach np. wikipedia.org.

Link

<a>

W języku html do zapisywania linków używamy elementu <a> (ang. anchor – kotwica, bądź zakotwiczenie). Pomiędzy znacznikami wpisujemy tekst odsyłacza, tzn. tekst który zostanie wyświetlony na ekranie. Jeśli byśmy chcieli, aby tekst linka wskazywał na kurs html zapis ten wyglądałby następująco.

<a>kurs html</a>

Adres Linka

<a href>

Jednak po najechaniu na link nic się nie dzieje, po kliknięciu również nie przenosi nas w inne miejsce. Chyba czegoś tu brakuje… Owszem owszem, brakuje tzw. atrybutu. Atrybut jest to dodatkowa informacja o samym elemencie html zawarta w znaczniku otwierającym. Elementy html mogą posiadać atrybuty (ang. attribute) i przypisane do nich własności (ang. property).

Jednym z atrybutów elementu <a> jest atrybut href (ang. hypertext reference – odniesienie w hipertekście). Informuje on przeglądarkę, o stronie na którą link nas przekierowuje. Dopiero po dodaniu tego atrybutu i uzupełnieniu jego własności taki link będzie kompletny. A więc dodajmy atrybut href do naszego linka.

<a href="how2html.pl">kurs html</a>

Nasz link już działa i odsyła nas do strony głównej naszego kursu. W kodzie html pojawiły się nam jakieś równania i cudzysłowy, o co w tym chodzi?

Atrybutu danego elementu zawsze zapisujemy w znaczniku otwierającym. Element od atrybutu oddzielamy spacją. Przypisanie własności do atrybutu odbywa się poprzez znak = równa się. Własność zapisywana jest zawsze w cudzysłowie podwójnym " " bądź pojedynczym ' '.

a href html link odsylacz znacznik