Pochylenie Tekstu / Kursywa HTML

Pochylenie Tekstu HTML / Kursywa HTML

<em> i <i>

Pochylenia tekstu zwanego również popularnie kursywą, dokonujemy w celu wyróżnienia danego słowa, czy wyrażenia.

Pochylenia tekstu w języku HTML możemy dokonać poprzez elementy <em> oraz <i>.

Element <em> (ang. emphasize – podkreślenie, uwypuklenie) jest nowym znacznikiem wprowadzonym w specyfikacji HTML5.

Element <i> (ang. italic – kursywa, tekst pochyły) używany był i jest nadal od dawna w HTML.

<p>Ten wyraz jest <em>pochylony</em></p>
<p>Ten wyraz jest <i>pochylony</i></p>
Ten wyraz jest pochylony
Ten wyraz jest pochylony

<em> czy <i>

Skoro na ekranie wyglądają tak samo, to jaka jest różnica między nimi i który stosować?

Element <em> według nowych standardów HTML5 ma wyróżniać tekst poprzez podkreślenie oraz zwiększenie nacisku na wyrażenie, które znajdzie się pomiędzy jego znacznikami.

Element <i> nie ma żadnego semantycznego znaczenia, służy jedynie do formatowania tekstu poprzez jego pochylenie.

Zalecane jest używanie elementu <em>.

Pochylenia tekstu możemy również dokonać za pomocą własności CSS font-style (więcej o tym Font Style – Pochylenie Tekstu).