Submit HTML

Przesyłanie Formularza – submit

<input type="submit">

Dodaliśmy formularz z trzema polami <input>. Jednak nie mamy jeszcze możliwości przesłania danych z formularza. W tym celu musimy dodać jeszcze jeden rodzaj elementu <input>, a mianowicie submit (ang. załącz, wyślij, albo prześlij).

<input type="submit">
<form>
 <label>Twój Login <input type="text"></label>
 <label>Twój email <input type="email"></label>
 <label>Twoje hasło <input type="password"></label>
 <input type="submit">
</form>

 

 


Pojawił się przycisk, z napisem Prześlij. Tekst w polu <input> typu submit może być dowolnie modyfikowany za pomocą znanego nam już atrybutu value.

<input type="submit" value="Podeślij mi TO">