Baza Danych

Baza danych

Dane na serwerze mogą być zapisane luźno w strukturze folderowej, czyli takiej jakiej sami używamy na komputerze. Folder główny – pliki – podfolder – pliki itd. Mogą one również zostać uporządkowane w tzw. bazie danych. Bazy danych tak pokrótce to są to dane zapisane według określonych reguł. Bazy danych mogą być tworzone poprzez przypisanie wartości do klucza, tak jak te papierowe wersje.

Klucz: wartość

Imię: Sherlock
Nazwisko: Holmes
Zawód: Detektyw

Dane są zapisywane w takiej formie, a następnie pobierane wtedy, gdy są potrzebne. Języki programowania, które pośredniczą pomiędzy stroną internetową, serwerem, a bazą danych to tzw. języki po stronie serwera.

PHP, Ruby, Python, Java, JavaScript

Językiem, który pośredniczy pomiędzy stroną internetową, serwerem, a bazą danych jest tzw. język po stronie serwera. Może to być m.in. PHP, Ruby, Python, Java, ostatnio również JavaScript. Języki te m.in używane są do przesyłania danych z formularzy html i zapisywania pobranych danych w bazach danych, a następnie odczytywania ich oraz modyfikacji.

Strona internetowa, a baza danych

Zależność pomiędzy stroną internetową, a bazą danych można przedstawić następująco. W bazie danych zapisane są informacje, które można zaprezentować na stronie internetowej. Stronę internetową można określić jako szablon do wyświetlania informacji zapisanych z bazie danych. Serwer pobiera informację z bazy danych i umieszcza ją we wskazanym miejscu na stronie internetowej.

Występuje nawet swoisty podział na osoby zajmujące się front end’em oraz back end’em. Będąc tzw. front end’owcem nie trzeba znać języków po stronie serwera. Osoby takie mogą jedynie przygotować miejsce do wprowadzenia informacji, czyli np. ten formularz, a komunikacją z serwerem mogą zająć się tzw. back end’owcy. Do stworzenia strony internetowej, która nie korzysta z formularzy, ani z bazy danych, języki po stronie serwera nie będą nam potrzebne, także uszy do góry. Można tworzyć wspaniałe strony nie znając PHP’a.