Frontend HTML CSS JS

Frontend

Strony internetowe, ze względu na ich funkcjonowanie, można by podzielić na warstwy. Warstwa widoczna dla użytkownika, czyli treść i wygląd strony internetowej, to tzw. front end, czyli to co od frontu. Mówiąc najprościej warstwa front end’owa to po prostu strona internetowa. Języki używane w warstwie frontendowej to:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

HTML i CSS są nam już dobrze znane, natomiast JavaScript pojawia się na naszym kursie pierwszy raz. JavaScript to język programowania, który odpowiedzialny jest za interaktywność strony. Dowiedzmy się trochę więcej o tym skryptowym języku w następnym rozdziale.