Letter Spacing – Odstęp Litery CSS

letter spacing odstep pomiedzy literami kurs css 3 html 5

Odstęp między literami CSS

letter-spacing

Możemy regulować odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami (literami), za pomocą własności letter-spacing (ang. miejsce pomiędzy literami). Własność ta przyjmuje zarówno dodatnie jak i ujemne wartości w px. Wartości dodatnie zwiększają odstęp pomiędzy literami, natomiast wartości ujemne zmniejszają je.

p { letter-spacing: 2px; }
p { letter-spacing: 1px; }
p { letter-spacing: 0; }
p { letter-spacing: -1px; }
p { letter-spacing: -2px; }

Letter spacing 2px

Letter spacing 1px

Letter spacing 0 (domyślny)

Letter spacing -1px

Letter spacing -2px