Text Align – Wyrównanie Tekstu CSS

Wyrównanie Tekstu CSS

text-align

Wyrównania tekstu w paragrafach możemy dokonać za pomocą własności text-align (ang. wyrównanie tekstu). Pewnie pamiętacie z edytorów tekstowych tą możliwość. Pozwala ona na zmianę osi wyrównania tekstu. Wartością domyślną (tak jak w edytorach tekstowych) jest wyrównanie do lewej (ang. left), i zapewne z tej wartości będziemy korzystać najczęściej. Możemy jeszcze wyśrodkować tekst (ang. center), wyrównać go do prawej (ang. right), bądź wyjustować (ang. justify). Wyjustowanie to wyrównanie do lewej, które rozciąga tekst do prawej, aby stworzyć dwie równe krawędzie po bokach tekstu.

text-align: left;     /* do lewej (domyślna) */
text-align: center;   /* do środka */
text-align: right;    /* do prawej */
text-align: justify;  /* wyjustowany */

Wyrównanie do lewej

Wyśrodkowanie

Wyrównanie do prawej

 

Dłuższy tekst przeznaczony do zademonstrowania efektu wyjustowania. Skorzystamy z wypełniacza tekstu… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consectetur unde modi quos provident neque ullam iure saepe.