Paragraf Akapit HTML

Paragraf Akapit HTML

<p>

Akapity tworzymy posługując się znacznikiem <p> (ang. paragraph – akapit, paragraf). Paragrafy, czy inaczej akapity można porównać do akapitów w edytorach tekstowych (np. Word). Pod naszym nagłówkiem możemy umieścić paragraf, z krótkim tekstem Opis mojej strony.

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
   </head>
   <body>
      <h1>Moja pierwsza strona internetowa.</h1>
      <p>Opis mojej strony...</p>
   </body>
</html>

Moja pierwsza strona internetowa.

Opis mojej strony…