Język HTML

Język Html

Rozwinięcie akronimu HTML (Hypertext markup language) niewiele nam tak naprawdę mówi. Możemy się jedynie dowiedzieć, że jest to:

  • język – language
  • znaczników – markup (np. <p> – znacznik paragrafu)
  • hipertekstowy – hypertext

Oczywiście rozwijając skrót Html po polsku, zazwyczaj wypowiada się go jako hipertekstowy język znaczników. Jednak w powyższym zestawieniu rozpocząłem od słowa język, z tego względu, że pewnie będzie ono na początku najbardziej zrozumiałe. Język html to po prostu język komputerowy (służący do komunikacji z komputerem), który używany jest do opisu stron internetowych.

Co to są te znaczniki? Znaczniki to takie wyrażenia w ostrych nawiasach <>, z którymi już się zapewne nie raz spotkaliście np. <head>, dlatego mamy język znaczników (nie mylić z językiem programowania).

Hmm.., tylko jeszcze ten hipertekst… Cóż to takiego jest? Można go określić jako tekst (treść) połączony ze sobą w luźny sposób hiperłączami (odsyłaczami, czy po prostu linkami). Pokrótce chodzi o globalną sieć stron internetowych (czyli ten tekst), które posiadają do siebie odsyłacze, tzw. linki.

Język Html to język opisu stron internetowych. Opisu… Ale co to dokładnie znaczy? Opis strony internetowej to nic innego jak nazwanie jej poszczególnych elementów. Dla przykładu weźmy artykuł w gazecie. Artykuł ten będzie posiadał zazwyczaj przynajmniej dwa elementy: nagłówek i paragraf. W języku html oddzielnie oznaczymy tekst nagłówka, a oddzielnie tekst paragrafu. Samo oznaczenie elementów nic szczególnego nam nie daje. Musimy je jeszcze sformatować przy użyciu języka styli CSS.