Znaczniki języka HTML

Znaczniki języka Html

Znaczniki są to wyrażenia, które mieszczą się pomiędzy znakami znanymi nam z matematyki. Znaki „mniejsze niż” oraz „większe niż” < >. Pomiędzy tymi znaki wstawiamy wyrażenia z języka html i w ten sposób tworzymy znaczniki, np. <p>.

znacznik html otwarcia

Znacznik zamknięcia

Znaczniki możemy podzielić na znaczniki otwarcia oraz zamknięcia. Znaczniki otwarcia od znaczników zamknięcia różnią się jedynie pionową kreską pochyloną w prawo, tzw. forward slash, który poprzedza wyrażenie html. Pomiędzy znacznikami otwarcia oraz zamknięcia znajduje się miejsce obowiązywania elementu. Dla przykładu możemy podać znacznik akapitu <p>, treść akapitu wstawiamy pomiędzy znacznikami <p> oraz </p>.

znacznik html zamkniecia