Struktura Strony Internetowej

Struktura Strony Internetowej

Cały dokument html będzie zawsze zawierać się pomiędzy znacznikami <html> oraz </html>. Ustawienia strony zawsze umieścimy pomiędzy znacznikami <head> oraz </head>, a treść strony będziemy wpisywać pomiędzy znacznikami <body> oraz </body>.

struktura dokumentu html head abody